Urs kiya Hai Iski Shar'ie Hesiat Kiya hai?

Nov 30, 2019
Share

عرس کیا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟