Naiki Na Karnai Par Qasm Khana Kaisa?

Sep 23, 2020
Share

نیکی نہ کرنےپرقسم کھاناکیسا؟